Coudy

Coudy Bulls z Orvetu je narodený 1.11.2017 a pochádza z Českej republiky. Coudy má krásnu stavbu tela a je veľmi temperamentný. Má výborné zdravotné výsledky, ktoré sú bez vrodených vád.

Farba: Hnedobielá

Výška: 50 cm

Váha: 30 kg

DBK A/A 

Predkus: 1mm