Na predaj/For sale

Momentálne máme na predaj tri fenky dve šteniatka z vrhu B a dospelú chovnú fenu z vrhu A.

Bella Nymeria dogs na predaj: Aktívne a hravé šťeňa. Má dobrú buldočiu hlavu, dobrý hrudník, pekne vyvinutý chvost, správne stavané uši, peknú stavbu tela.

Bella 4 mesiace stará

Bonnie Nymeria dogs na predaj: hravé šteňa kľudnej povahy. Má dobrú buldočiu hlavu, dobrý hrudník, pekne vyvinutý chvost, správne stavané uši, peknú stavbu tela. Túto fenku by som odporučil do chovu. Od prvých krokov prejavovala pevný postoj, takže bude mať predpoklad dobrých vyvinutých kĺbov.

Bonnie 4 mesiace stará

Adel Nymeria dogs: Narodená 15.02.2020. Je aktívna mladá fena z nášho prvého vrhu. Táto fena je vhodná predovšetkým pre záujemcu, ktorý má záujem aj o chov. Adela je chovná suka s kompletný chrupom a minimálnym predkusom. Je vyššieho vzrastu 46cm, preto by som budúcemu majiteľovi odporučil krytie psom nižšieho vzrastu. Bonitácia prebehla 25.09.2021. Má všetky potrebné vyšetrenia: DBK: A/A; Cystinuria – PCR: Genotyp N/N